Başvuru Süreci

Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı’ndan uyum değerlendirme hizmeti almak isteyen kurum/firma;


  1. 1- YTKDL-MH-FORM-01 E-İMZA UYUM DEĞERLENDİRME TALEP FORMU’nu doldurarak imzalı ve kurum kaşeli olarak taratıp e-imza.ytkdl@tubitak.gov.tr adresine ve formun aslını TÜBİTAK BİLGEM TDBY Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli adresine gönderir.

  2. 2- Özel firmalar Fiyatlandırma sayfasında belirtilen hizmet ücretini % 18 KDV de dahil toplam bedelini TÜBİTAK BİLGEM’in T.C. Ziraat Bankası TR960001002085347551966726 nolu hesabına yatırır. (Ödeme yapılmadan talep işleme alınmayacaktır.)

  3. 3- Başvuru sonrasında YTKDL tarafından e-posta yoluyla gönderilecek ön hazırlık maddelerini tamamlar.

  4. 4- Ön hazırlık maddelerini tamamladığını YTKDL'ye bildirerek test işlemlerine başlanması için randevu talep eder.

Uyum değerlendirme işlemi -özel güvenlik hassasiyeti gerektiren bazı kamu yazılımları dışında- uzaktan erişim yoluyla yapılır. Firmaların randevu tarihine kadar uygulamanın erişim bilgileriyle birlikte kullanım kılavuzunu YTKDL’ye e-posta yoluyla iletmesi gerekmektedir.
Firma/kurum adresinde yapılan e-imza uyum değerlendirme işleminin tamamlanması için öngörülen azami süre testler için 4 gün ve rapor yazımı için 1 gün olmak üzere toplam 5 iş günüdür. Testler, uygulamanın gerekli şartları sağlaması durumunda 4 iş gününden daha kısa sürebilir. Hafta içi ve mesai saatleri içinde olmak kaydıyla, gün içinde çalışılan süreye bakılmaksızın çalışılan her gün 1 iş günü sayılmaktadır.
Yapılan incelemeler sırasında varsa tespit edilen eksikler kuruma/firmaya iletilmektedir. Eksikler tamamlandıktan sonra testler tekrarlanmaktadır. Testler, uygulamanın "Kamu Sertifikasyon Merkezi Elektronik İmza Uygulamaları Test Prosedürleri”nde belirtilen şartları tamamen sağladığı görülene kadar tekrar edilir.

E-imza uyum değerlendirme hizmeti için öngörülen süre en fazla 30 iş günüdür. Randevu tarihinden itibaren 30 iş günü içinde testlerin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre içerisinde testler olumlu sonuçlanır ise Uyum Değerlendirme Raporu hazırlanarak kuruma resmi yazı yoluyla iletilir. Testlerin 30 iş günü içerisinde tamamlanamaması durumunda değerlendirmenin olumsuz sonuçlandığını bildiren bir rapor hazırlanır ve kuruma resmi yazı yoluyla iletilir. Testlere devam edilmek isteniyor ise sürecin yeniden başlatılması gerekmektedir. Yeniden başlatılan süreç ilk başvuru gibi değerlendirilecek ve ücrete tabi tutulacaktır.