Bulut Test ve Kalite Platformu


YTKDL bünyesinde, geleneksel ve bulut bilişim tabanlı sistemlerin test ve kalite değerlendirmesi için altyapı sağlanması amacıyla Bulut Test ve Kalite Platformu geliştirilmektedir. Bu platformda aşağıdaki servisler sağlanmaktadır:

Bulut Üzerinde Performans Testi Servisi (PTaaS)

Geleneksel yazılım uygulamalarının ve esnek kullanımın önemli olduğu yeni nesil bulut tabanlı uygulamaların performans testlerinin, bulut bilişim altyapısı ile sağlanan geniş ölçekli kullanıcı benzetimleri sayesinde, gerçek hayat kullanımlarına yakın trafik seviyesinde esnek olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayan test servisidir. PTaaS, Apache JMeter entegrasyonu sayesinde ölçeklenebilir, dağıtık bir performans testi servisi sunar. Kullanıcılar yalnızca birkaç adımda bir test ortamı tanımlayabilir ve herhangi bir JMeter testi oluşturabilir/yükleyebilir; PTaaS tanımlanan ortamı otomatik olarak oluşturur ve testleri dağıtarak koşturur. Kullanıcılar, web tabanlı bu uygulama üzerinden performans testinin tüm aşamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilir, sunulan gerçek zamanlı grafikler ile tüm test akışını anlık görüntüleyebilir.


Bulut Üzerinde Test Otomasyonu Servisi (TAaaS)

Geleneksel yazılım uygulamalarının ve yeni nesil bulut bilişim uygulamalarının test otomasyonlarının, bulut bilişim altyapısı kullanılarak talebe uygun konfigürasyonda uyumluluk testlerinin, yüksek hacimli test otomasyonlarının verimli olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayan test servisidir. TAaaS, bulut bilişim kaynakları aracılığıyla yüksek hacimli regresyon testleri ve iterasyonları koşturulmasına olanak tanır. Selenium entegrasyonu sayesinde tanımlanan test betiklerini otomatik olarak ölçeklendirir ve dağıtarak koşturur. Farklı tür ve sürümlerde internet tarayıcıları ve işletim sistemleri seçenekleri sunarak uyumluluk testi gerçekleştirilmesine olanak tanır. Kullanıcılar, çeşitli işletim sistemleri ve tarayıcı kombinasyonlarından test ortamları seçebilir ve herhangi bir Selenium betiği oluşturabilir/yükleyebilir; TAaaS, seçilen test ortamını otomatik olarak yapılandırır ve tüm test betiklerini seçilen ortamlarda paralel olarak koşturur. Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde herhangi bir altyapı yönetmeden test süreçlerini hızlandırıp test kapasitelerini kolaylıkla artırabilirler.

Bulut Üzerinde Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Servisi (UaaS)

Geleneksel yazılım uygulamalarının ve geniş ölçekte, yüksek çeşitlilikte kullanıcı kitlesine hitap eden yeni nesil bulut bilişim tabanlı uygulamaların kullanılabilirlik değerlendirmelerinin, bulut bilişim altyapısı ile sağlanan erişim kolaylığı sayesinde, tanımlı rehberler üzerinden, gerçek hayat kullanımlarına yakın kullanıcı tipleri ve alan uzmanları tarafından gerçekleştirilebilmesini sağlayan değerlendirme servisidir. UaaS, yazılım uygulamalarının tanımlanan standartlara/kılavuzlara/önerilere (ISO 9241-151, KAMIS, Nielsen Sezgisel vb.) göre değerlendirilmesi için bir platform sağlar. Gerçek dünya kullanıcı profillerini temsil eden değerlendiricileri erişilebilir hale getirir ve kapsamlı bir kullanılabilirlik değerlendirmesi imkânı sunar. Kullanıcılar, değerlendirilecek yazılım ürünü için yalnızca birkaç adımda bir değerlendirme türü ve profili tanımlayabilir; UaaS, tanımlanan değerlendirme için değerlendiricilere otomatik olarak davet gönderir. Kullanıcılar seçime bağlı olarak, değerlendiricilere ait tekil puanlamaları, tüm değerlendiricilerin bileşke puanını ve bunlar üzerinden hesaplanan istatistiksel sonuçları görüntüleyebilirler.

Bulut Bilişim Standartları ve Sertifikasyon Servisi (CaaS)

Milli bulut bilişim uygulamalarının oluşturulacak bulut bilişim standartlarına uygunluğunun, Bulut Test ve Kalite platformunda sunulan yazılım test ve değerlendirme servisleri üzerinden değerlendirilmesini sağlayan değerlendirme servisidir. Bu amaçla, Milli Bulut Standartlarının oluşturulmasına, geliştirmesi devam eden uluslararası bulut standartlarının iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır. TSE MTC-159 “Bulut Bilişim ve Dağıtık Platformlar” (Ayna Komitesi) üyesi olarak, ISO/IEC JTC 1/SC 38 “Cloud Computing and Distributed Platforms” Komitesi faaliyetleri takip edilmekte, taslak standartlar incelenerek görüş bildirilmektedir.Araştırma ve Geliştirme Alanlarımız

 
Test Otomasyonu
Yazılım test faaliyetleri kapsamında otomasyon yazılımın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır.
Büyük Veri
Büyük veri sistemleri test ve doğrulama faaliyetleri YTKDL bünyesinde araştırılan bir konudur.
Statik Kod Analizi
Statik kod analizi yöntem ve araçlarının inovasyonu için YTKDL bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Simulasyon Test
Simülasyon sistemleri doğrulama tekniklerinin geliştirlmesi için yapılan araştırma faaliyetlerimizdir.