Hizmetlerimiz


Yazılım Test Hizmetleri

Öncelikli olarak TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki yazılım projelerinin; talep edildiğinde tüm kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının yazılım projelerinin işlevsel ve işlevsel olmayan testlerinin deneyimli test ekipleri tarafından test metodolojileri, teknikleri ve otomasyon araçları kullanılarak ve ulusal/uluslararası standartlara uyularak bağımsız olarak yapılmasıdır.

 

Yazılım Kalite / Statik Kod Analizi Hizmetleri

Yazılım kaynak kodlarının analiz araçları ile bakım yapılabilirlik, güvenilirlik, taşınabilirlik, etkinlik, ve test edilebilirlik gibi kalite metrikleri kapsamında incelenerek değerlendirilmesi ve analiz raporlarının hazırlanmasıdır. Hazırlanan rapor, analizi yapılan yazılımlarda kaynak kod iyileştirme çalışmalarının nereden başlayacağına ve hangi modüller üzerinde yoğunlaşacağına yönelik analiz sonuçları içerir.

 

Bulut Test ve Kalite (Link)
- Bulut Üzerinde Performans Testi Servisi
- Bulut Üzerinde Test Otomasyonu Servisi
- Bulut Üzerinde Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Servisi
- Bulut Bilişim Standartları ve Sertifikasyon

 

 

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti; elektronik imza atan ve/veya doğrulayan uygulamaların elektronik imza mevzuatında geçen uluslararası teknik standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi işlemidir. TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı tarafından verilen Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti, elektronik imza kabiliyetine sahip e-Reçete yazılımları, e-Fatura yazılımları ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yazılımlarını kapsamaktadır. 2006/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait e-imza uygulamalarının ve Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcılarının kullanmakta olduğu e-imza uygulamalarının uyum değerlendirmesi Kamu SM tarafından yapılmaktadır.


Kullanılabilirlik Değerlendirmeleri

Web yazılımlarının, TS ISO 9241-151 Web Kullanıcı Arayüzü kuralları (İnsan-Sistem Ergonomik Etkileşimi)’na ve Nielsen Sezgisellerine göre değerlendirmelerinin gerçekeştirilmesi ve raporlarının hazırlanması, Kamu Kurumları’na ait internet sitelerinin KAKİS’e uyumluluğunun değerlendirilmesidir.

 

Yük Testleri

Web sitelerinin belirlenen senaryolara göre yük testlerinin gerçekleştirilmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasıdır.

 

TS ISO/IEC 25051 COTS Ürün Değerlendirmesi

Ticari kullanıma hazır (COTS) yazılım ürünlerinin, TS ISO/IEC 25051 Yazılım Mühendisliği - Yazılım Ürünü Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirilmesi - Ticari Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü Kalitesi İçin Gereksinimler ve Test Yönergeleri’ne göre uygunluk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve raporlarının hazırlanmasıdır.

 

TS 13298 EBYS Yazılımları Değerlendirmesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımlarının, ulusal bir standart olan TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne göre uygunluk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve raporlarının hazırlanmasıdır.

 

Eğitim ve Danışmanlık

YTKDL, faaliyet alanlarında elde etmiş olduğu yazılım test ve kalite değerlendirme bilgi ve tecrübelerini, kamu ve özel kurum ile kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri şeklinde sunmaktadır.