Kullanılabilirlik Testleri


Akıllı telefonların yaygınlaşması ve internet kullanımının gün be gün artması ile birlikte kullanıcı arayüzleri, bilgisayar ekranları kadar cep telefonları, ev aletleri, kol saatleri ve otomobillerde de vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bu nedenle en az çaba, en kısa sürede, en güvenli ve güvenilir şekilde işleri tamamlamanın yolu arayüzlerin kullanılabilirliğinden geçmeye başlamıştır. E-dönüşüm projeleri ile Türkiye'de kamu yazılımları daha büyük bir kesime hitap etmeye başlamış, engelli, yaşlı, eğitimsiz demeden herkesin rahatlıkla kullanabileceği yazılımlara ihtiyaç artmıştır. YTKDL kurulduktan kısa süre sonra, TSE ile koordineli olarak TS ISO/IEC 9241-151 Web Kullanıcı Arayüzü standardına yönelik laboratuvar kurma çalışmalarınabaşlamış, kurulan laboratuvar 2017 yılında akredite edilmiştir. Kullanılabilirlik kapsamında Kamu Kurumları İnternet Siteleri (KAKİS) Kılavuzu için bir kontrol listesi hazırlanmış ve bu kapsamda çok sayıda kamu web sitesi değerlendirilerek raporlanmıştır. KAKİS rehberi (güncellenen hali ile KAMİS), TS ISO/IEC 9241-151 standardı ve ABD Sağlık Bakanlığının "Research based Usability Guidelines" adlı rehberinin maddeleri incelenerek izlenebilirlik çalışması gerçekleştirilmiş ve akreditasyon kapsamında kapsamlı kontrol listeleri üretilmiştir. Üretilen kontrol listeleri birden fazla değerlendiricinin sisteme dâhil olacağı ve maddeleri değerlendireceği bulut sistemine aktarılmıştır. Göz izleme cihazı, kameralar ve ses sistemleri ve gerekli görüntü ve ses yalıtımları uygulanarak oluşturulan kullanılabilirlik test laboratuvarı hizmete açılmış ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda testler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kullanılabilirlik değerlendirmesi ve testleri gerçekleştirilen kurumlar ve projeler aşağıdaki gibidir:

 • Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)
 • TÜBİTAK Web siteleri
 • Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM, Maliye Bakanlığı)
 • Kontrolör Seçme Yazılımı - 2 (KONSEY-2)
 • İkaz Alarm Sistemi (İKAS)
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSIS)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-BELGEM)
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), TRABIS yazılımı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (ÜBYS)


 • Araştırma ve Geliştirme Alanlarımız

   
  Test Otomasyonu
  Yazılım test faaliyetleri kapsamında otomasyon yazılımın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır.
  Büyük Veri
  Büyük veri sistemleri test ve doğrulama faaliyetleri YTKDL bünyesinde araştırılan bir konudur.
  Statik Kod Analizi
  Statik kod analizi yöntem ve araçlarının inovasyonu için YTKDL bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
  Simulasyon Test
  Simülasyon sistemleri doğrulama tekniklerinin geliştirlmesi için yapılan araştırma faaliyetlerimizdir.