Yazılım Performans & Yük Test Hizmetleri


Laboratuvar kapsamında, performans, yük ve stres testleri gerçekleştirilmektedir. Sunucu-istemci ilişkisi bulunan web tabanlı uygulamalarda koşturulan bu testler, sistemin ideal durumdaki kapasitesini belirlediği gibi darboğazlarını da ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Performans test senaryoları, paydaş kurum ile birlikte belirlenir ve ihtiyaçlara uygun test ortamı oluşturulur. Teste tabi sistemin işleyişine uygun olarak test koşumları belirlenir. Test sonuçları, herbir koşuma ait sonuçları ve sistemin genel değerlendirmesini içerecek şekilde raporlanır ve değerlendirme raporları hazırlanır. Performans testi gerçekleştirilen kurumlar ve projeler aşağıdaki gibidir:

 • TÜBİTAK BİLGEM BTE E-BELGEM Projesi EBYS
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Web sitesi
 • Maliye Bakanlığı - İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) İç Denetim Sistemi
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKI Web Sitesi)
 • Göç İdaresi Başkanlığı, GÖÇNET Yazılımı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (ÜBYS)


 • Araştırma ve Geliştirme Alanlarımız

   
  Test Otomasyonu
  Yazılım test faaliyetleri kapsamında otomasyon yazılımın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır.
  Büyük Veri
  Büyük veri sistemleri test ve doğrulama faaliyetleri YTKDL bünyesinde araştırılan bir konudur.
  Statik Kod Analizi
  Statik kod analizi yöntem ve araçlarının inovasyonu için YTKDL bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
  Simulasyon Test
  Simülasyon sistemleri doğrulama tekniklerinin geliştirlmesi için yapılan araştırma faaliyetlerimizdir.