Tarihçe

 

  • * 2010 yılında, DPT projesi olarak TÜBİTAK MAM BTE altında Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı (YTKDL) kurulmuştur.
  • * 2010 yılında, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) ve BTE (Bilişim Teknolojileri Enstitüsü), BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) çatısı altında birleştirilmiş; YTKDL, BİLGEM BTE organizasyonunda yer almıştır.
  • * 2012 yılında, TÜBİTAK BİLGEM BTE altında faaliyet göstermekte olan YTKDL, TÜBİTAK BİLGEM'e bağlanarak, BİLGEM'in tüm Enstitülerine hizmet verecek şekilde tekrar yapılanmıştır.
  • * 2016 yılında, Yazılım Test ve Değerlendirmeleri, TS ISO/IEC 25051 Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü (RUSP) Uygunluk Değerlendirmeleri, TS 13298 EBYS Yazılımları Uygunluk Değerlendirmeleri, TS ISO 9241-151 Web Yazılımları Kullanılabilirlik Değerlendirmeleri ve Testleri hizmetleri kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.
  • * 2017 yılında, daha önce TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen e-Reçete, e-Fatura ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yazılımları Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti, YTKDL'ye devredilmiştir.