Fonksiyonel Testler


YTKDL, başta TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) olmak üzere TÜBİTAK bünyesinde çok sayıda projeye test süreci boyunca test hizmeti vermektedir. Test hizmetleri; CMMI ve ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü süreçlerine uygun olarak, akreditasyon alanı olan IEEE 1012 standardı çerçevesinde yürütülmektedir. YTKDL test çalışmalarında görev alan tüm uzmanlar, öncelikle uluslararası ISTQB Temel Seviye Sertifikası'na sahip olmaktadır. Yazılım projelerinin en başında çalışmalara dâhil olan YTKDL test mühendisleri, projenin kabul testleri ve teslimatına kadar "bağımsız test" prensibine uygun olarak katkıda bulunmaktadır. Tamamlanmış olan BTE projelerinden kazanılan uzmanlık alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Hava Trafik Simülasyonu (ATCTRSIM)
 • Raylı Sistemler Simülasyonu (RAYTES)
 • Kontrolör Seçme Yazılımı (KONSEY)
 • Demiryolu Yerli Sinyalizasyon Projeleri (YS03, YS06, YS09)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-BELGEM)
 • Taktik Konsol Yazılımı (TAKSİS)
 • Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GIS)
 • İkaz Alarm Sistemleri (AFAD)
 • Kuş Radarı (KUŞRAD)
 • Akıllı Kara Aracı (AKAY)
 • Arama Motoru (DAMLA)
 • Görüntü Kıymetlendirme (IYON, VISKON)
 • Hava Aracı Takip Sistemleri (HATS)
 • Sayısal Kayıt Arşive ve Analiz Sistemi (SKAAS)
 • İkaz Alarm Sistemi (İKAS)
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSIS)

 • Yazılım test hizmetleri tam zamanlı ve proje süresi boyunca verilen bir hizmetle sınırlı kalmamıştır. Kazanılan tecrübeler ışığında, kabul testlerine veya teslimata hazırlanan ya da tedarik edeceği yazılımı sınamak isteyen ama dokümantasyon eksiği ya da zaman baskısı olan kamu kuruluşlarına da kısa süreli yoğunlaştırılmış keşifsel test desteği sağlanmıştır. Bu testlerde kısa sürede bulunan çok sayıda hata raporlanarak kurumların teslimatlara hatalı ürünlerle gitmesinin ve zarar etmesinin önlendiği gözlenmiştir. Bu tür destek verilen ve yüksek verim alınan kurumlar aşağıda listelenmiştir:

 • Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM, Maliye Bakanlığı)
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), TRABIS yazılımı
 • Göç İdaresi Başkanlığı, GÖÇNET Yazılımı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (ÜBYS)


 • Araştırma ve Geliştirme Alanlarımız

   
  Test Otomasyonu
  Yazılım test faaliyetleri kapsamında otomasyon yazılımın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır.
  Büyük Veri
  Büyük veri sistemleri test ve doğrulama faaliyetleri YTKDL bünyesinde araştırılan bir konudur.
  Statik Kod Analizi
  Statik kod analizi yöntem ve araçlarının inovasyonu için YTKDL bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
  Simulasyon Test
  Simülasyon sistemleri doğrulama tekniklerinin geliştirlmesi için yapılan araştırma faaliyetlerimizdir.