Hakkımızda

Dünyanın en büyük sektörlerinden biri hiç şüphesiz yazılım sektörüdür. Geliştirilen yazılımların büyüklüğü ve insan hayatının her alanında yer alması bu sektörün önemini daha da arttırmaktadır. Bu yüzden, başarılı yazılımların geliştirilmesi için bu konudaki standartların ve belirlenmiş süreçlerin en iyi şekilde uygulanması her geçen gün önemini arttırmaktadır. Daha kaliteli ve başarılı projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak için, Şubat 2010’da YTKDL kurulmuştur. YTKDL, test ettiği yazılımların kendisinden beklenen davranışları gösterdiğini, hedeflenen kalite kriterlerini sağladığını ve standartlara uyduğunu göstermek amacıyla yazılım test ve yazılım kalite değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
YTKDL, TÜBİTAK Enstitüleri’nde geliştirilen projelerin ve kamu/özel sektör kurumlarının tedarik edeceği yazılımların istenen nitelikte, ihtiyaca uygun ve daha kaliteli olması için, yazılım test ve yazılım kalite değerlendirme konusunda farkındalık oluşturmak için, tecrübelerini yazılım sektörü ile paylaşmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
1
Bağımsız Test Yaklaşımı

YTKDL, yazılım test ve yazılım kalite değerlendirme faaliyetlerinde sertifikalı çalışanları ile bağımsız test yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşım özetle, yazılım test ve kalite değerlendirme faaliyetlerinin yazılım geliştirme ekibinden farklı bir ekip tarafından gerçekleştirilmesidir.

2
Yenilikçi Duruş

YTKDL, yazılım test ve yazılım kalite değerlendirmeleri için kullanılan araçların geliştirilmesi, en yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi ve becerilerin devamlı olarak yükseltilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

3
Sertifikalanmış Tecrübe

YTKDL, TS ISO/IEC 25051 COTS ürün, TS 13298 EBYS Yazılım ve TS ISO 9241-151 web yazılımları kullanılabilirlik değerlendirme sertifikalarına sahiptir.