Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti


Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti; elektronik imza atan ve/veya doğrulayan uygulamaların elektronik imza mevzuatında geçen uluslararası teknik standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi işlemidir. TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı tarafından verilen Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti, elektronik imza kabiliyetine sahip e-Reçete yazılımları, e-Fatura yazılımları ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yazılımlarını kapsamaktadır.

Daha kapsamlı bilgi için linkleri takip ediniz;

Genel Bilgiler
Nasıl Başvururum ?
Fiyatlandırma


Değerlendirme yapılan kuruluşlar;

E-Fatura Uygulamaları
MTHS (İnternet Sitesi) Uygulamaları
E-Reçete Uygulamaları
Özel Kategoriye Girmeyen Uygulamalar


Araştırma ve Geliştirme Alanlarımız

 
Test Otomasyonu
Yazılım test faaliyetleri kapsamında otomasyon yazılımın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır.
Büyük Veri
Büyük veri sistemleri test ve doğrulama faaliyetleri YTKDL bünyesinde araştırılan bir konudur.
Statik Kod Analizi
Statik kod analizi yöntem ve araçlarının inovasyonu için YTKDL bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Simulasyon Test
Simülasyon sistemleri doğrulama tekniklerinin geliştirlmesi için yapılan araştırma faaliyetlerimizdir.