Hizmetlerimiz

YTKDL
hizmetlerimiz

Fonksiyonel Testler

YTKDL, başta TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) olmak üzere TÜBİTAK bünyesinde çok sayıda projeye test süreci boyunca test hizmeti vermektedir. Test hizmetleri; CMMI ve ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü süreçlerine uygun olarak, akreditasyon alanı olan IEEE 1012 standardı çerçevesinde yürütülmektedir. YTKDL test çalışmalarında görev alan tüm uzmanlar, öncelikle uluslararası ISTQB Temel Seviye Sertifikası’na sahip olmaktadır. Yazılım projelerinin en başında çalışmalara dâhil olan YTKDL test mühendisleri, projenin kabul testleri ve teslimatına kadar “bağımsız test” prensibine uygun olarak katkıda bulunmaktadır.

 • Hava Trafik Simülasyonu (ATCTRSIM)
 • Raylı Sistemler Simülasyonu (RAYTES)
 • Kontrolör Seçme Yazılımı (KONSEY)
 • Demiryolu Yerli Sinyalizasyon Projeleri (YS03, YS06, YS09)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-BELGEM)
 • Taktik Konsol Yazılımı (TAKSİS)
 • Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GIS)
 • İkaz Alarm Sistemleri (AFAD)
 • Kuş Radarı (KUŞRAD)
 • Akıllı Kara Aracı (AKAY)
 • Arama Motoru (DAMLA)
 • Görüntü Kıymetlendirme (IYON, VISKON)
 • Hava Aracı Takip Sistemleri (HATS)
 • Sayısal Kayıt Arşive ve Analiz Sistemi (SKAAS)
 • İkaz Alarm Sistemi (İKAS)
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSIS)

Yazılım test hizmetleri tam zamanlı ve proje süresi boyunca verilen bir hizmetle sınırlı kalmamıştır. Kazanılan tecrübeler ışığında, kabul testlerine veya teslimata hazırlanan ya da tedarik edeceği yazılımı sınamak isteyen ama dokümantasyon eksiği ya da zaman baskısı olan kamu kuruluşlarına da kısa süreli yoğunlaştırılmış keşifsel test desteği sağlanmıştır. Bu testlerde kısa sürede bulunan çok sayıda hata raporlanarak kurumların teslimatlara hatalı ürünlerle gitmesinin ve zarar etmesinin önlendiği gözlenmiştir. 

 • Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM, Maliye Bakanlığı)
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), TRABIS yazılımı
 • Göç İdaresi Başkanlığı, GÖÇNET Yazılımı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (ÜBYS)

Kullanılabilirlik Testleri

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve internet kullanımının gün be gün artması ile birlikte kullanıcı arayüzleri, bilgisayar ekranları kadar cep telefonları, ev aletleri, kol saatleri ve otomobillerde de vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bu nedenle en az çaba, en kısa sürede, en güvenli ve güvenilir şekilde işleri tamamlamanın yolu arayüzlerin kullanılabilirliğinden geçmeye başlamıştır. E-dönüşüm projeleri ile Türkiye’de kamu yazılımları daha büyük bir kesime hitap etmeye başlamış, engelli, yaşlı, eğitimsiz demeden herkesin rahatlıkla kullanabileceği yazılımlara ihtiyaç artmıştır. YTKDL kurulduktan kısa süre sonra, TSE ile koordineli olarak TS ISO/IEC 9241-151 Web Kullanıcı Arayüzü standardına yönelik laboratuvar kurma çalışmalarınabaşlamış, kurulan laboratuvar 2017 yılında akredite edilmiştir. Kullanılabilirlik kapsamında Kamu Kurumları İnternet Siteleri (KAKİS) Kılavuzu için bir kontrol listesi hazırlanmış ve bu kapsamda çok sayıda kamu web sitesi değerlendirilerek raporlanmıştır. KAKİS rehberi (güncellenen hali ile KAMİS), TS ISO/IEC 9241-151 standardı ve ABD Sağlık Bakanlığının “Research based Usability Guidelines” adlı rehberinin maddeleri incelenerek izlenebilirlik çalışması gerçekleştirilmiş ve akreditasyon kapsamında kapsamlı kontrol listeleri üretilmiştir. Üretilen kontrol listeleri birden fazla değerlendiricinin sisteme dâhil olacağı ve maddeleri değerlendireceği bulut sistemine aktarılmıştır. Göz izleme cihazı, kameralar ve ses sistemleri ve gerekli görüntü ve ses yalıtımları uygulanarak oluşturulan kullanılabilirlik test laboratuvarı hizmete açılmış ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda testler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

 • Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)
 • TÜBİTAK Web siteleri
 • Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM, Maliye Bakanlığı)
 • Kontrolör Seçme Yazılımı - 2 (KONSEY-2)
 • İkaz Alarm Sistemi (İKAS)
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSIS)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-BELGEM)
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), TRABIS yazılımı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (ÜBYS)
 •  

Statik Kod Analizi & Yazılım Kalitesi
Değerlendirme Hizmetleri

Yazılım sistemleri gittikçe büyümekte ve çeşitlilik arzetmektedir. Yazılımda mevcut tüm hataların testlerde tespit edilmesi imkânsızdır. Dinamik testlerde tespit edilemeyen çoğu hatanın statik testlerde ve deneyim-temelli testlerde tespit edildiği görülmektedir. Yazılım projelerinde yazılımın kalitesine çoğunlukla önem verilmez, bunun için personel ve bütçe tahsis edilmez. Çünkü öğrenilmesi zordur, maliyetlidir ve faydalı olmayacağına dair bir önyargı hâkimdir. YTKDL, yazılım test hizmetlerine tamamlayıcı hizmet olarak statik kod analizleri ve yazılım kalitesi değerlendirme faaliyetlerini de gerçekleştirerek, başta kamu olmak üzere sektörün daha kaliteli yazılımlar geliştirmesi için farkındalık oluşturmayı, modeller ve pratik araçlar geliştirmeyi, yönetimsel ve teknik raporlar sunarak iyileştirmelerini takip etmeyi hedeflemiş ve gerçekleştirmektedir. Yazılım kalite metrik ölçümü için NASA ve ABD Savunma Bakanlığı projelerinde kullanılan McCabe IQ/EQ araçları ile akademik çevrede tercih edilen Understand araçlarının yanı sıra SonarQube, Eclipse Metrics gibi açık kaynak kodlu araçlar da kullanılarak yazılım büyüklüğü, karmaşıklık, kuplaj, bağımlılık, bütünlük kaybı gibi çeşitli kalite nitelikleri ölçümünde ve analizinde uzmanlık kazanılmıştır. Ayrıca Klocwork gibi ticari, Findbugs, PMD, SonarQube, CCFinder gibi açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak da statik kod analizleri ve kod klon analizleri gerçekleştirilmiş ve SQL aşılama, bellek sızıntısı, kod klonları, ölü kod, bellek taşması gibi uygulama güvenlik açıklarına sebebiyet verecek anomaliler konusunda birikim elde edilmiştir. Elde edilen bu birikim ve tecrübeler ile projeler ve kurumlar, fahiş lisans ücretleri ödemeden ve yazılım kalitesi konusunda gerekli yoğun bilgiyi edinmeye gerek kalmadan yazılımlarını analiz ettirebilmekte ve kısa süre içerisinde çoğu sorunun testlere gitmeden çözümlenmesini sağlayabilmektedir. Metrik ölçümleri ve statik kod analizi tecrübelerinin emniyet kritik yazılımlarda önem kazanan yazılım güvenilirliği modellerine uygulanması için AR-GE çalışmaları devam etmekte, yazılımları kalitesine göre notlandırarak belgeleyen uluslararası bakım yapılabilirlik modelleri incelenmektedir. Yazılım kalite modelleri, yazılım ürün kalitesine bakarak yazılımların, proje tekliflerinin, KOBİ’lerin ve kurumların derecelendirilmesinde ve Bilgi Teknolojileri (BT) denetimlerinde kullanılmaktadır.

TÜBİTAK bünyesindeki; Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)’nün E-BELGEM, İKAS, RAYTES, KUŞRAD, ATCTRSIM, TAFRISK, TAKSIS, YTDABIS, UDSP, TARGEM, PLANSIS projeleri, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)’nün DF, SGS ve MINDER projeleri, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM)’nin TRABIS projesi, Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)’nün Ağ Geçidi ve VKÖS projeleri ve Yazılım Teknolojileri Enstitüsü (YTE)’nün EBİS projesi gibi çok sayıda projede periyodik olarak gerçekleştirilen yazılım kalite değerlendirme faaliyetleri, aşağıdaki kurumların yazılımlarında da gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

 • Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM, Maliye Bakanlığı)
 • Göç İdaresi Başkanlığı, GÖÇNET Yazılımı
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (ÜBYS)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
 • Sayıştay BT Denetimi, Türk Patent Enstitüsü (TPE) Marka Yazılımı

4-performans-testleri-a

Yazılım Performans & Yük Test Hizmetleri

Laboratuvar kapsamında, performans, yük ve stres testleri gerçekleştirilmektedir. Sunucu-istemci ilişkisi bulunan web tabanlı uygulamalarda koşturulan bu testler, sistemin ideal durumdaki kapasitesini belirlediği gibi darboğazlarını da ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Performans test senaryoları, paydaş kurum ile birlikte belirlenir ve ihtiyaçlara uygun test ortamı oluşturulur. Teste tabi sistemin işleyişine uygun olarak test koşumları belirlenir. Test sonuçları, herbir koşuma ait sonuçları ve sistemin genel değerlendirmesini içerecek şekilde raporlanır ve değerlendirme raporları hazırlanır. 

 • TÜBİTAK BİLGEM BTE E-BELGEM Projesi EBYS
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Web sitesi
 • Maliye Bakanlığı - İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) İç Denetim Sistemi
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKI Web Sitesi)
 • Göç İdaresi Başkanlığı, GÖÇNET Yazılımı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (ÜBYS)

5-egitim-danismanlik-2a

Eğitim ve Danışmanlık

YTKDL, elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi çeşitli platformlarda kamuoyu ile paylaşmayı görev edinmiştir. Bu amaçla birtakım tanıtım, eğitim ve işbirliktelik faaliyetleri düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam etmektedir.

 • Kamu Kurumlarına Yönelik Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi (YTKDM) Çalıştayı, Ankara, 2014
 • TBD Eğitimleri
 • Teknopark Seminerleri (Gebze, Sakarya, Kocaeli, İTÜ)
 • Üniversite seminerleri (Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beykent Üniversitesi)
 • AB Çerçeve ve Ufuk2020 Programları Etkinlikleri (Portekiz, Belçika, Lüksemburg)
 • İstanbul Şehir Üniversitesi'nde "Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Teknikleri" lisansüstü dersi
 • BİLGEM'e Davetli Misafirlerin Seminerleri (Keytorc, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Bulut Bilişim Standartları Çalıştayı 2015
 

Bulut Test ve Kalite Platformu

YTKDL bünyesinde, geleneksel ve bulut bilişim tabanlı sistemlerin test ve kalite değerlendirmesi için altyapı sağlanması amacıyla Bulut Test ve Kalite Platformu geliştirilmektedir. Bu platformda aşağıdaki servisler sağlanmaktadır:

 

Geleneksel yazılım uygulamalarının ve esnek kullanımın önemli olduğu yeni nesil bulut tabanlı uygulamaların performans testlerinin, bulut bilişim altyapısı ile sağlanan geniş ölçekli kullanıcı benzetimleri sayesinde, gerçek hayat kullanımlarına yakın trafik seviyesinde esnek olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayan test servisidir. PTaaS, Apache JMeter entegrasyonu sayesinde ölçeklenebilir, dağıtık bir performans testi servisi sunar. Kullanıcılar yalnızca birkaç adımda bir test ortamı tanımlayabilir ve herhangi bir JMeter testi oluşturabilir/yükleyebilir; PTaaS tanımlanan ortamı otomatik olarak oluşturur ve testleri dağıtarak koşturur. Kullanıcılar, web tabanlı bu uygulama üzerinden performans testinin tüm aşamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilir, sunulan gerçek zamanlı grafikler ile tüm test akışını anlık görüntüleyebilir.

bt2

 

Geleneksel yazılım uygulamalarının ve yeni nesil bulut bilişim uygulamalarının test otomasyonlarının, bulut bilişim altyapısı kullanılarak talebe uygun konfigürasyonda uyumluluk testlerinin, yüksek hacimli test otomasyonlarının verimli olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayan test servisidir. TAaaS, bulut bilişim kaynakları aracılığıyla yüksek hacimli regresyon testleri ve iterasyonları koşturulmasına olanak tanır. Selenium entegrasyonu sayesinde tanımlanan test betiklerini otomatik olarak ölçeklendirir ve dağıtarak koşturur. Farklı tür ve sürümlerde internet tarayıcıları ve işletim sistemleri seçenekleri sunarak uyumluluk testi gerçekleştirilmesine olanak tanır. Kullanıcılar, çeşitli işletim sistemleri ve tarayıcı kombinasyonlarından test ortamları seçebilir ve herhangi bir Selenium betiği oluşturabilir/yükleyebilir; TAaaS, seçilen test ortamını otomatik olarak yapılandırır ve tüm test betiklerini seçilen ortamlarda paralel olarak koşturur. Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde herhangi bir altyapı yönetmeden test süreçlerini hızlandırıp test kapasitelerini kolaylıkla artırabilirler.

bt3

 

Geleneksel yazılım uygulamalarının ve geniş ölçekte, yüksek çeşitlilikte kullanıcı kitlesine hitap eden yeni nesil bulut bilişim tabanlı uygulamaların kullanılabilirlik değerlendirmelerinin, bulut bilişim altyapısı ile sağlanan erişim kolaylığı sayesinde, tanımlı rehberler üzerinden, gerçek hayat kullanımlarına yakın kullanıcı tipleri ve alan uzmanları tarafından gerçekleştirilebilmesini sağlayan değerlendirme servisidir. UaaS, yazılım uygulamalarının tanımlanan standartlara/kılavuzlara/önerilere (ISO 9241-151, KAMIS, Nielsen Sezgisel vb.) göre değerlendirilmesi için bir platform sağlar. Gerçek dünya kullanıcı profillerini temsil eden değerlendiricileri erişilebilir hale getirir ve kapsamlı bir kullanılabilirlik değerlendirmesi imkânı sunar. Kullanıcılar, değerlendirilecek yazılım ürünü için yalnızca birkaç adımda bir değerlendirme türü ve profili tanımlayabilir; UaaS, tanımlanan değerlendirme için değerlendiricilere otomatik olarak davet gönderir. Kullanıcılar seçime bağlı olarak, değerlendiricilere ait tekil puanlamaları, tüm değerlendiricilerin bileşke puanını ve bunlar üzerinden hesaplanan istatistiksel sonuçları görüntüleyebilirler.

bt4

 

Milli bulut bilişim uygulamalarının oluşturulacak bulut bilişim standartlarına uygunluğunun, Bulut Test ve Kalite platformunda sunulan yazılım test ve değerlendirme servisleri üzerinden değerlendirilmesini sağlayan değerlendirme servisidir. Bu amaçla, Milli Bulut Standartlarının oluşturulmasına, geliştirmesi devam eden uluslararası bulut standartlarının iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır. TSE MTC-159 “Bulut Bilişim ve Dağıtık Platformlar” (Ayna Komitesi) üyesi olarak, ISO/IEC JTC 1/SC 38 “Cloud Computing and Distributed Platforms” Komitesi faaliyetleri takip edilmekte, taslak standartlar incelenerek görüş bildirilmektedir.

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti; elektronik imza atan ve/veya doğrulayan uygulamaların elektronik imza mevzuatında geçen uluslararası teknik standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi işlemidir. TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı tarafından verilen Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti, elektronik imza kabiliyetine sahip e-Reçete yazılımları, e-Fatura yazılımları ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yazılımlarını kapsamaktadır.

Daha kapsamlı bilgi için linkleri takip ediniz;
Değerlendirme yapılan kuruluşlar;
Scroll to Top

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - Fiyatlandırma

Fiyat Tablosu

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle teknik çerçevesi çizilen elektronik imza uygulamalarının uyumlu bir yapıda buluşarak birlikte çalışabilirliğinin sağlanması amacıyla; elektronik imza uygulamalarının değerlendirilmesi görevi Kamu Sertifikasyon Merkezi‘ne verilmiştir. 2006/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait e-imza uygulamalarının ve Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcılarının kullanmakta olduğu e-imza uygulamalarının uyum değerlendirme hizmeti halen Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmekte olup, e-Reçete, e-Fatura ve MTHS yazılımlarının uyum değerlendirme hizmeti 2 Mayıs 2017 tarihinde Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı’na devredilmiştir. Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı, elektronik imza oluşturma/doğrulama kabiliyetine sahip e-Reçete, e-Fatura ve MTHS yazılımlarını; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-reçete mevzuatı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Türk Ticaret Kanunu ve uluslararası standartlar kapsamında değerlendirir.

Elektronik imza uygulamalarının değerlendirilmesi; "Kamu Sertifikasyon Merkezi Elektronik İmza Uygulamaları Test Prosedürleri"ne uygun olarak yapılmaktadır. Test prosedürleri, e-imza mevzuatında geçen ve aşağıda belirtilen uluslararası standartlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 • CWA 14170: Security Requirements for Signature Creation Applications (İmza Oluşturma Uygulamaları için Güvenlik Gereksinimleri)
 • CWA 14171: Procedures for Electronic Signature Verification (Elektronik İmza Doğrulama için Prosedürler)
 • ETSI TS 101 733: CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
 • ETSI TS 101 903: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
 • ETSI TS 102 778: PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)
 • ETSI TS 103 172: Eletronic Signatures and Insfrastructures (ESI); PAdES Baseline Profile

E-imza uygulamalarının değerlendirmesinde uygulamanın imza oluşturma ve imza doğrulama bölümlerinde aşağıdaki maddeler incelenmektedir:

 • İmzalanan Kullanıcı Belgesi ile İlgili Testler
 • İmzaya Dahil İmza Özellikleri ile İlgili Testler
 • Doğrulanabilir İmzanın Oluşturulması ile İlgili Testler
 • Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Aracı İletişimi ile İlgili Testler
 • Kullanıcı Arayüzü ile İlgili Testler
 • Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Yazılımı Dış Bağlantıları ile İlgili Testler
 • Kullanılan Algoritmaların Geçerliliği ile İlgili Testler
 • Zaman Damgası Alınması ile İlgili Testler

 • İmzalanan Belge ile İlgili Testler
 • Kullanıcı Bilgilendirmeleri ile İlgili Testler
 • İmza Doğrulama ile İlgili Testler
 • Sertifika Doğrulama ile İlgili Testler
 • Doğrulama Verilerinin Saklanması ile İlgili Testler
 • Zaman Damgası Testleri
 • İleri E-imza Formatları ile İlgili Testler
 • E-imzanın Arşivlenmesi ile İlgili Testler

 • İmzalanan Belge ile İlgili Testler
 • Kullanıcı Bilgilendirmeleri ile İlgili Testler
 • İmza Doğrulama ile İlgili Testler
 • Sertifika Doğrulama ile İlgili Testler
 • Doğrulama Verilerinin Saklanması ile İlgili Testler
 • Zaman Damgası Testleri
 • İleri E-imza Formatları ile İlgili Testler
 • E-imzanın Arşivlenmesi ile İlgili Testler

E-imza uygulamalarının Kamu SM test prosedürlerinde belirtilen şartları sağladığı tespit edildikten sonra Uyum Değerlendirme Raporu hazırlanır ve başvuru sahibi kuruma/firmaya sunulur.

Uyum değerlendirme raporunun geçerlilik süresi; raporda belirtilen e-imza standartlarının güncelliğini koruması koşuluyla, yazılımın değiştirilmeden kullanıldığı süre kadardır.

İncelenen e-imza ile ilgili yazılımların (Applet, ActiveX, jar, dll, vs.) ve konfigürasyon dosyalarının kurum tarafından YTKDL’ye beyan edilen SHA-256 özet algoritması çıktısı alınır ve rapora yazılır. Kurum, YTKDL’ye ilettiği özet değerlerinin rapor kapsamında incelenen yazılımlara ait olduğunu garanti eder. Yazılımda sonradan yapılan değişiklikler rapor kapsamında değerlendirilmez. Uyum değerlendirme sonrasında e-imza yazılım bileşenlerinin özet değerlerinin değişmesine sebep olacak güncellemelerin yapılması durumunda uygulamanın YTKDL tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekir. E-imza yazılımlarının değişmesi halinde kurum/firma YTKDL’yi bilgilendirerek değerlendirmenin yeniden yapılmasını istemekle sorumludur.

E-imza entegrasyonu uygun bulunan uygulama, e-imza yazılım bileşenleri ve SHA-256 özet değerleri ile birlikte, raporun yazıldığı tarih, uygulamanın sahibi olan kurum ve varsa e-imza entegrasyonunu yapan firma bilgileri YTKDL’nin internet sitesinden yayınlanır.

Daha fazla bilgi almak için YTKDL e-imza uyum değerlendirme ekibi ile ya da ytkdl.ud@tubitak.gov.tr adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.
Tel: +90 262 675 27 55

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - Nasıl Başvururum ?

Başvuru Süreci

Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı’ndan uyum değerlendirme hizmeti almak isteyen kurum/firma;

1. YTKDL-MH-FORM-01 E-İMZA UYUM DEĞERLENDİRME TALEP FORMU‘nu doldurarak imzalı ve kurum kaşeli olarak taratıp ytkdl.ud@tubitak.gov.tr adresine ve formun aslını TÜBİTAK BİLGEM TDBY Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli adresine gönderir.

2. Özel firmalar Fiyatlandırma sayfasında belirtilen hizmet ücretini % 18 KDV de dahil toplam bedelini TÜBİTAK BİLGEM’in T.C. Ziraat Bankası TR960001002085347551966726 nolu hesabına yatırır. (Ödeme yapılmadan talep işleme alınmayacaktır.)

3. Başvuru sonrasında YTKDL tarafından e-posta yoluyla gönderilecek ön hazırlık maddelerini tamamlar.

4. Ön hazırlık maddelerini tamamladığını YTKDL’ye bildirerek test işlemlerine başlanması için randevu talep eder.

Uyum değerlendirme işlemi -özel güvenlik hassasiyeti gerektiren bazı kamu yazılımları dışında- uzaktan erişim yoluyla yapılır. Firmaların randevu tarihine kadar uygulamanın erişim bilgileriyle birlikte kullanım kılavuzunu YTKDL’ye e-posta yoluyla iletmesi gerekmektedir.
Firma/kurum adresinde yapılan e-imza uyum değerlendirme işleminin tamamlanması için öngörülen azami süre testler için 4 gün ve rapor yazımı için 1 gün olmak üzere toplam 5 iş günüdür. Testler, uygulamanın gerekli şartları sağlaması durumunda 4 iş gününden daha kısa sürebilir. Hafta içi ve mesai saatleri içinde olmak kaydıyla, gün içinde çalışılan süreye bakılmaksızın çalışılan her gün 1 iş günü sayılmaktadır.
Yapılan incelemeler sırasında varsa tespit edilen eksikler kuruma/firmaya iletilmektedir. Eksikler tamamlandıktan sonra testler tekrarlanmaktadır. Testler, uygulamanın “Kamu Sertifikasyon Merkezi Elektronik İmza Uygulamaları Test Prosedürleri”nde belirtilen şartları tamamen sağladığı görülene kadar tekrar edilir.

E-imza uyum değerlendirme hizmeti için öngörülen süre en fazla 30 iş günüdür. Randevu tarihinden itibaren 30 iş günü içinde testlerin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre içerisinde testler olumlu sonuçlanır ise Uyum Değerlendirme Raporu hazırlanarak kuruma resmi yazı yoluyla iletilir. Testlerin 30 iş günü içerisinde tamamlanamaması durumunda değerlendirmenin olumsuz sonuçlandığını bildiren bir rapor hazırlanır ve kuruma resmi yazı yoluyla iletilir. Testlere devam edilmek isteniyor ise sürecin yeniden başlatılması gerekmektedir. Yeniden başlatılan süreç ilk başvuru gibi değerlendirilecek ve ücrete tabi tutulacaktır.

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - Fiyatlandırma

Fiyat Tablosu

İş Kalemi Fiyatı
1. e-Reçete Uygulamaları 7.080 TL (6.000 TL + KDV)
2. e-Fatura Uygulamaları 23.010 TL (19.500 TL + KDV)
3. MTHS Uygulamaları 57.230 TL (48.500 TL + KDV)
Barınma ve Ulaşım Fiyatı (Bir Günlük)
1. Kocaeli dışı 3.540 TL (3.000 TL + KDV)

Fiyatlarımız, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - Özel Kategoriye Girmeyen Uygulamalar

Değerlendirme Yapılan Kuruluşlar

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
ALTAY YAZILIM SAVUNMA ENDÜSTRİYEL SAN. ve TİC. A.Ş. Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) ALTAY YAZILIM SAVUNMA ENDÜSTRİYEL SAN. ve TİC. A.Ş. + 12/01/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xml5AFD55AFDAC1B2664C5EA477ACA5B8F3443E766A0A9A337E7DEE43BB21A87AA7
esya-signature-config.xmlCE913D5966E9E39B1B6173E074138AB8A0F4D9582364DF1A1C15B0951782B244
Sekaps.Eimza.jar271264BBD9D289C1CC43348A57338CE916CD812E6B94F92C8DC1955508CB1AD3

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
ETİK TEKNOLOJİ A.Ş. ETİKİMZA ETİK TEKNOLOJİ A.Ş. + + 17/09/2021

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
Etikimza.SigningCore.CadES.dll6DD80B41ADA6A66D2D1BADAF87E5E221EAFAC4105B137A0C4CBE4778657BF36B
Etikimza.SigningCore.PadES.dll9AE498317B4944345CA15EB1871239B6D0ED829E98E13429AC816ACAEBCC459F
Etikimza.SigningCore.Validation.dll3050B631741AFC54F08C0E6F471156D377299A995BCC8CD88AAE7A6E3CB524D1

 

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - E-Reçete Uygulamaları

Değerlendirme Yapılan Kuruluşlar

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Arge360 Yazılım Teknolojileri Danışmanlık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. BİZONE E-İMZA UYGULAMASI Arge360 Yazılım Teknolojileri Danışmanlık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. + 24/04//2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
Arge360Eimza.jarE2E8A36B6D72159564BB5A3C7D6E384CD0773EB3D5411DFFBA318E23DF27DB08
Certval-policy.xmlACABEF48256589CFC1C0CCBB3162F186B19CA12FC33633A12BCB3B1F5363196C
Xmlsignature-config.xml14346501B93BAC5F14ACA7BE2E856FB6D86D3DF55F3569D8B74292F7EC89E21F

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
TSK Sağlık K.lığı Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi Ek Sözleşme No:6 HAVELSAN A.Ş. + 26/02/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
AtlasClientServices.exeF6966B3F41BB5387534E6E69B52871AFF8062D628A243215167021589D16A60C
Certval-Policy.xml53F97EB4B93C5A19AD6B5DC9C4F9BF375CB0420DDC70ABC0DD9289CDE8DEEF3B
Xmlsignature-config.xmlAD7861F63956B704745F31B437E652E34897D2FE4270A2C47F9A50A5304533D0

 

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - MTHS (İnternet Sitesi) Uygulamaları

Değerlendirme Yapılan Kuruluşlar

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
TTR Bilişim Hizmetleri Tur. ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. TTR BİLİŞİM MTHS TTR Bilişim Hizmetleri Tur. ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. + + 08/03/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
SignArt.warBDFAB97FAA045578BA15C0D5E47D691144B0D9B99FFFCA679A6825A55EF98369
SignArtApi.dllD4DDF1040038C6904DFF9AEB9F93FD7B1B04B3ABAE008D0F99389FC6CF7AB3CC
SignArtApplet.jar24F1CC6F29279DB0DDAEA0B7E2E940B0260B7F25D68294696581AA7776408C93

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
EGE BİLGİ İLETİŞİM BİLİŞİM YAZILIM Tic. San. Tic. Ltd. Şti. Belgemodül MTHS EGE BİLGİ İLETİŞİM BİLİŞİM YAZILIM Tic. San. Tic. Ltd. Şti. + + 10/05/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
SignArtApi2b1d8d6260f86d593f09a6b06a66 5a026bb8ce9ee0fb8a43b4d71e43 a95d8409
SignArtApplet064bbeb36ecbed6288bd7bcb095 dfb121a4777bf29d481ff935276e9 9be08bbd
Xmlsignature-config.xmla06ff8cbd0a9d8a7f8d218b6345df 2c3fc0df5e3c3ce81e98b7c99c93b b31671

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. E-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. + + 12/02/2019

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
esir-web-0.0.15.war51393806B8ECBBAB5270EC2A821F1899184BD1ED2B5C22120CCE55119A8A4F2C

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Mekasist Merkezi Kayıt Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ. Mekaist MTHS Mekasist Merkezi Kayıt Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ. + + 30/10/2019

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
SignatureApplet.jar6119B23EEADD62B7597F9660FF8675D76772FDEB303A9A4430A9D2657ACE2E27
Edoclib.dll3B576C2555B69077F3FCD90C1265928FAACB4862D92CB92748FA7DF8D44F8C4B

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
TTR Bilişim Hizmetleri Tur. ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. TTR BİLİŞİM MTHS TTR Bilişim Hizmetleri Tur. ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. + + 26/04/2021

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
MTHSSetup.msiEEC9339E6771F4E44CD78C3A4FA4C529DC7042D9AF2FC5E1AFF9DF332A766449
TTRMthsProjesi.dll1148A436B423DBF7F225D2540DFE27E33140950431F8318CE67D1A87B3E4A7AA
Web.config6CD839C8366005AB027FB0A2BCE3982D86A13A9B1DFDB1D7450651EC8B1374DB

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Egebilgi İletişim Bilişim Yazılım Tekstil Tic. San. Ltd. Şti Belgemodül MTHS Egebilgi İletişim Bilişim Yazılım Tekstil Tic. San. Ltd. Şti + + 04/08/2021

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
Belgemodul.comdca8cfe8d537438af19251e0c10016e33a44f2b1b53f007174aaa123479cac0a

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş E-Şirket (Şirketler Bilgi Portalı) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş + + 14/02/2022

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
Esir-web-0.0.1-develop2993.war2e8a59aeed441788eec1d5751 32807a1857d55c3665f9969f89 b5a9e8fa974c

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
İNGENİCO ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. iSign İNGENİCO ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. + 15/04/2021

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
EFatura_GibHsmApi.exe71e90b20292cda685681ac93d6efe952636df583dda580975658700a4c4c1aa6
certval-policy.xml4e8b1c1cbff5d7aed44e8c7fcfdadbda2d0fc90873c2e4fc44a61be6f773f624
certval-policy-malimuhur.xmlddb3c1280db8def4443fac0ccafb3722db9985af630bd6c285336c60e1e7a09e
Xmlsignature-config.xml0d8fc9ae0fa076c700ec65c559f0b2461aa0101fc5c057734f45d281a7accbff

 

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - E-Fatura Uygulamaları

Değerlendirme Yapılan Kuruluşlar

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Sankonline İnternet Hizmetleri ve Anonim Şirketi I-Gate e-imza Sankonline İnternet Hizmetleri ve Anonim Şirketi + 19/06/2017

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
SankoSignControl.exe25889F9CC050E0F6533238459D649 DB1D71E9DC197343DC6F5F433122 B0DCC27
VBT.Models.dll91CF9726132C31DDD7A19219D854 B3B04650895728C7D75A369FB1C6 FBD45FA9
policy.xml5A6620AD3B8C3F9D7CB904CD209 38F4712E2A125AEC8154B020641B 48984DFBF
certval-policy-malimuhur.xml1A53DB9809BB57768CEB1C4492D E1EEC2C82C17A1E66F01B70D43E A59FE2A5C4
xmlsignature-config.xml1CFB656BE45E4137A6FACB5FAA5 593FC729A71A3664668DDC139ED3 89BCF41B1

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktorin İktisadi İşletmesi FKB e-Dönüşüm Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Tic. A.Ş. + 17/11/2017

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
ImzaService-1.3.jar792575a48a22bdf167d17a35d27d809ad 8d60e56bceb69f094d870e3b578fbe9
certval-policy.xml43d9227d1a4f9da218b5c44b387f6839f2 e5d40eb037190c4303fa88dd116b08
certval-policy-malimuhur.xml1c3f48dfb925bf0f9cc7b7ee520b726d053 9f25b9ab8b3898a868c7afdcc1b23
xmlsignature-config.xml0b0911276a68ae8e339b71661eb134492 f5cb74cc20b9b6ca8bc66c21767373a

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
ICE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ICE SIGN ICE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ + 10/01/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xml8AF75D770E2386F1D02A2EB580469FBADCA3234E46EEF1824C9F5D12C5B446E1
certval-policy-malimuhur.xml3AB0064C1B6404612A5D795D80101A144809608B5469C51248D8E737AB0FD47F
xmlsignature-config.xmlCD3E3097359DB03464F23A19FF0BEDCC7C0458586FCBAD36F9683F7119727F9D
ICE-SignServer.war5BF4C152A2D65E2E95E8381D61D4EADEB8906DFB4A9CED6EAEB8B800CDBA0F93

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Uyumsoft Kurumsal E-Dönüşüm Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. + 09/05//2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xml43D9227D1A4F9DA218B5C44B387F6839F2E5D40EB037190C4303FA88DD116B08
certval-policy-malimuhur.xml1C3F48DFB925BF0F9CC7B7EE520B726D0539F25B9AB8B3898A868C7AFDCC1B23
xmlsignature-config.xml0B0911276A68AE8E339B71661EB134492F5CB74CC20B9B6CA8BC66C21767373A
ImzaService-1.3.jarF1248355DB39D4E7883CAD61D1BA6069FF47FF658F210973C1666A87992BD30B

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
PARK ENTEGRASYON E-DÖNÜŞÜM ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. E-SignServer E-Fatura İmzalama ve İmza Doğrulama Alt Sistemi PARK ENTEGRASYON E-DÖNÜŞÜM ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. + 18/06//2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xmlFC551F296755D89334F175512839CBD1AADF6D7BC1245639282FB08F27DADCD4
certval-policy-malimuhur.xmlC9F1AA70313C9A51B53C16BD65F35493D144CF6882D01EBB8653D55C5D0317AB
xmlsignature-config.xmlE326ABD22F4003DFC1A0569AA98C82A7FCDD04269CE82FB419ADAD48D05CE38E
ESignServer.war4A910D755DFEA2D214A1D03C4D2EBA4C7325B5E6EB068CA9C19B6B98EEC4E366

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
KOLAYSOFT TEKNOLOJİ A.Ş. Kolay E-Dönüşüm KOLAYSOFT TEKNOLOJİ A.Ş. + 21/12/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
policy.xml2D7CF66653330ECBADA7215E04788664D07835DFB481FD858476D0143EE348BC
policymalimuhur.xmlD25A35543296A53DAFAA5A8F77CE659852C9AC222BED36E0E6BD158D0571E911
config.xmlF0EBF4E683B2B0A94CEAEC086E6E8949DA56F74FE4B9232163A72A7CDB044EBB
signer-helper.jar0AB35CB757CEB6673B609A158B7708D0E4692CBDEACA274B73118B89DF083B64

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Zirve E-Dönüşüm ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. + 26/12/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
policy.xml1BAFD712AC20501A86BBE08C1F28ABB72272B82F04FB89F62D0E301648E4F9F4
policymalimuhur.xml8BBEBFADE392359A83A4A524B591792D5F9E7834CDD4F85518F3DB0BC1BF6F68
config.xml71D2F7BD6CE1C3E6C0520D748F8AACE82D58105BF73EEB2457671B2BC862A93B
signer-helper.jarC6C1A2DCE75DFC2B72402A05E153F7C39465379586935113B9C70E0643376898

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
VEGA GRUP YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Vega E-Dönüşüm VEGA GRUP YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. + 28/12/2018

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
policy.xml1DC239EE2C5F31B257F30ED33810133B6B6E104D4058B693DF7B90F0DA169A97
policymalimuhur.xml30F3221D24418FBD23EE12BE8241306EFE82B32DA4888350B8A1760352847D2E
config.xmlB523465002E5BD0C91CA3B82ECB19BB4F37F174ABCDCCE3432E444EB77E7D121
signer-helper.jarF89C3CE34EAEF24EFB6D5795B1B30FCD0DA635B34AEF2E6E45057CC255649CB9

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
ATEZ YAZILIM TEKNILOJİLERİ A.Ş. E-Fatura Integrator Signing Validation ATEZ YAZILIM TEKNILOJİLERİ A.Ş. + 07/02/2019

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xml1E889513D28778365F3ECD0084B188553C178BF2F1953C631C7A83688712E12E
policymalimuhur.xmlE396AD1385A92CC25AC4B7701351BB6178A43038066466154525AA0C9E61831A
signature-config.xmlDCC8707E0CD600DB30533D7247FC0831439F1A5DEE1536CBB2B2FC33947BD2EF
EFatura.Integrator.Signing.Validation.WindowsService.exe60A1D5DBD044BEEDBD587BB32FF03B4762D3DD6F8524232823798F2880258D50

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
TEKNOBİT BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. TeknoBit Sing Server TEKNOBİT BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. - + 13/12/2019

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
TBSignServer.war8d17edacc363c1231a304364a19465086108ca81c093dedd8f3602f81e44e7fc
certval-policy.xmlfc551f296755d89334f175512839cbd1aadf6d7bc1245639282fb08f27dadcd4
certval-policy-malimuhur.xml c9f1aa70313c9a51b53c16bd65f35493d144cf6882d01ebb8653d55c5d0317ab
Xmlsignature-config-xml fe97c1373c1aa5182d66d6cdfe503195d859ef785ba2206c1803a053048acadb

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Aktif Bank E-Dönüşüm Projesi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - + 17/01/2020

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xml59D1A49BB4CDCFA5E8575B483E2F551A4245DA2DEF492960AEFC3386898BC8C4
certval-policymalimuhur.xml509ECDB1C0C0B6495CC9EA83F2CE7971272CCCD1A62E2268AB16C488429AD29C
xmlsignatureconfig.xmlE73E230742BDF5F8B46EC051146F754EAEC25CD2C538479787D37E81C6B98FE7
Overtech.Tools.SignatureValidator.exeC09759B27DC47780934F909856121D8A2F9A915256CCE0ADE840B938D4F6BAFE

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
BİRFATURA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA YAZILIM E-FATURA DİREK ENTEGRASYON UYGULAMASI BİRFATURA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - + 17/01/2020

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xmlD2C8C892C09A47A1F9622FFF82F7 BCD940009484E05C8AF9C96422F3 DD6E5A42
xmlsignature-config.xml5489E709ACE5E26496BDA22C1B5D B80623E295109397D51E6CA83351D 9 D78EA1
certval-policy-malimuhur.xml BC8DBA09814A19D9BDA0EEB63EF D1C2CE0A73EC2D7BD012B6786634 A4C0B8927
ayefatura_ client.exeD877FD3CD57684D16AACC7FFB69B 5123C2CBAD48C59FE4D5023843072 F16E1C4

 

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
NİLVERA YAZILIM ve BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. nSign NİLVERA YAZILIM ve BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. - + 09/04/2021

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
certval-policy.xmlD61BCDA752A1ECEC386CDAFFA44FF266DD8FC34A1AED95E24DE3DEA44CAA3D12
certval-policy-malimuhur.xml66238FA309D5A691A684D2AB6101E98BFC85A38DC3005776AF4E093B76F922FB
xmlsignature-config.xmlBBCB4451FF4D30ED035F8AADC46A8DFCBBC6C6E0B81E529C6D2929266A5862A8
nSign.exe97AE93AA98340EDD78B27B7191C23C79DABFD52985F7951FEB77D58EE9E232C9

Kurum Adı Proje Adı E-İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
İNGENİCO ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. iSign İNGENİCO ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. - + 15/04/2021

Yazılım Bileşenleri:SHA - 256 Özeti
EFatura_GibHsmApi.exe71e90b20292cda685681ac93d6efe952636df583dda580975658700a4c4c1aa6
certval-policy.xml4e8b1c1cbff5d7aed44e8c7fcfdadbda2d0fc90873c2e4fc44a61be6f773f624
certval-policy-malimuhur.xmlddb3c1280db8def4443fac0ccafb3722db9985af630bd6c285336c60e1e7a09e
Xmlsignature-config.xml0d8fc9ae0fa076c700ec65c559f0b2461aa0101fc5c057734f45d281a7accbff