Elektronik İmza Uyum Değerlendirme - Özel Kategoriye Girmeyen Uygulamalar


Değerlendirme Yapılan Kuruluşlar

Kurum Adı Proje Adı E İmza Entegratörü İmza Oluşturma İmza Doğrulama Tarih
ALTAY YAZILIM SAVUNMA ENDÜSTRİYEL SAN. ve TİC. A.Ş. Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) ALTAY YAZILIM SAVUNMA ENDÜSTRİYEL SAN. ve TİC. A.Ş. +   12/01/2018
Yazılım Bileşenleri: SHA - 256 Özeti
certval-policy.xml 5AFD55AFDAC1B2664C5EA477ACA5B8F3443E766A0A9A337E7DEE43BB21A87AA7
esya-signature-config.xml CE913D5966E9E39B1B6173E074138AB8A0F4D9582364DF1A1C15B0951782B244
Sekaps.Eimza.jar 271264BBD9D289C1CC43348A57338CE916CD812E6B94F92C8DC1955508CB1AD3
ETİK TEKNOLOJİ A.Ş. ETİKİMZA ETİK TEKNOLOJİ A.Ş. + + 17/09/2021
Yazılım Bileşenleri: SHA - 256 Özeti
Etikimza.SigningCore.CadES.dll 6DD80B41ADA6A66D2D1BADAF87E5E221EAFAC4105B137A0C4CBE4778657BF36B
Etikimza.SigningCore.PadES.dll 9AE498317B4944345CA15EB1871239B6D0ED829E98E13429AC816ACAEBCC459F
Etikimza.SigningCore.Validation.dll 3050B631741AFC54F08C0E6F471156D377299A995BCC8CD88AAE7A6E3CB524D1

Araştırma ve Geliştirme Alanlarımız

 
Test Otomasyonu
Yazılım test faaliyetleri kapsamında otomasyon yazılımın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır.
Büyük Veri
Büyük veri sistemleri test ve doğrulama faaliyetleri YTKDL bünyesinde araştırılan bir konudur.
Statik Kod Analizi
Statik kod analizi yöntem ve araçlarının inovasyonu için YTKDL bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Simulasyon Test
Simülasyon sistemleri doğrulama tekniklerinin geliştirlmesi için yapılan araştırma faaliyetlerimizdir.