Fonksiyonel Testler

İşlevsel ve işlevsel olmayan testlerin deneyimli test ekipleri tarafından test metodolojileri, teknikleri ve otomasyon araçları kullanılarak ve ulusal / uluslararası standartlara uyularak bağımsız olarak yapılmasıdır.
daha fazla

Kullanılabilirlik Testleri

Web yazılımlarının, TS ISO 9241-151 Web Kullanıcı Arayüzü kuralları (İnsan-Sistem Ergonomik Etkileşimi)'na ve Nielsen Sezgisellerine göre değerlendirmelerinin gerçekeştirilmesi ve raporlarının hazırlanması, Kamu Kurumları'na ait internet sitelerinin KAKİS'e uyumluluğunun değerlendirilmesidir.
daha fazla

Statik Kod Analizleri

Yazılım kaynak kodlarının analiz araçları ile bakım yapılabilirlik, güvenilirlik, taşınabilirlik, etkinlik, ve test edilebilirlik gibi kalite metrikleri kapsamında incelenerek değerlendirilmesi ve analiz raporlarının hazırlanmasıdır. Hazırlanan rapor, analizi yapılan yazılımlarda kaynak kod iyileştirme çalışmalarının nereden başlayacağına ve hangi modüller üzerinde yoğunlaşacağına yönelik analiz sonuçları içerir.
daha fazla

Performans Testleri

Web sitelerinin belirlenen senaryolara göre performans (yük ve stres) testlerinin gerçekleştirilmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasıdır.
daha fazla

Eğitim ve Danışmanlık

YTKDL, faaliyet alanlarında elde etmiş olduğu yazılım test ve kalite değerlendirme bilgi ve tecrübelerini eğitim ve danışmanlık hizmetleri şeklinde sunmaktadır.
daha fazla

Bulut Test ve Kalite Platformu

Laboratuvarda, kamu ve özel sektörün test ve kalite değerlendirme ihtiyaçlarını karşılayacak yeni teknolojilere dayalı hizmetler sunmak amacıyla yerli yazılım test ve kalite çözümleri geliştirilmektir.
daha fazla

E-Imza Uyum Hizmetleri

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti; elektronik imza atan ve/veya doğrulayan uygulamaların elektronik imza mevzuatında geçen uluslararası teknik standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi işlemidir. TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı tarafından verilen Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti, elektronik imza kabiliyetine sahip e-Reçete yazılımları, e-Fatura yazılımları ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yazılımlarını kapsamaktadır.
daha fazla


Araştırma ve Geliştirme Alanlarımız

 
Test Otomasyonu
Yazılım test faaliyetleri kapsamında otomasyon yazılımın ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır.
Büyük Veri
Büyük veri sistemleri test ve doğrulama faaliyetleri YTKDL bünyesinde araştırılan bir konudur.
Statik Kod Analizi
Statik kod analizi yöntem ve araçlarının inovasyonu için YTKDL bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Simulasyon Test
Simülasyon sistemleri doğrulama tekniklerinin geliştirlmesi için yapılan araştırma faaliyetlerimizdir.